Waardebepalingen

Één van de meest complexe vraagstukken is het juist inschatten van de waarde van een eigendom. De veranderende marktsituatie, sterke en zwakke punten, toekomstverwachtingen ; het zijn aspecten waar bij de waardebepaling rekening mee gehouden moet worden.

Om een juiste schatting te maken van de waarde van onroerend goed is een globale kennis van de markt nodig. Vaak zijn schattingen niet realistisch en spelen makelaarslonen een te grote rol.

Van der Veken-Asesores als deskundige bescherming van uw financiële belangen.